วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ผอ.สพท.นว1 ยินดีรับทั้งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

เพื่อนข้าราชการครูชาวนครสวรรค์ เขต 1 ที่เคารพทุกท่าน

ผมได้รับแต่งตั้งมาเป็น ผอ.สพท.นว 1 และเดินทางมารับตำแหน่งในวันที่ 8 ต.ค. 52 เวลา 10.49 น.
วัน ที่ 8 ขอศึกษางานจากบุคลากรในสำนักงาน วันที่ 9 ช่วงเช้าประชุมคณะกรรมการร่วมกันจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนที่ จังหวัดนครสวรรค์ เขต 1 ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ ถือเป็นงานเร่งด่วน ที่ต้องร่วมกันทำให้ดีเพื่อ ศักดิ์ศรีชาวนครสวรรค์ ผมยินดีรับทั้งความคิดเห็นข้อเสนอแนะ และต้องการท่านที่ต้องการเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน โดยจะเปิดให้แจ้งผ่าน Website ของเขต เราจะฟังทุกความคิดเห็น

วันที่ 9 ช่วงบ่ายจะประชุมเจ้าหน้าที่ใน สพท. พร้อมประธานกลุ่มทุกกลุ่มเพื่อรับฟังปัญหาการบริหารและการให้บริการของเขต การให้บริการของกลุ่มต่อครูของ สพท.นว. 1 ทุกคน วันนี้คงยังใช้คำพูดว่าจะทำอะไรบ้าง แต่อยากจะรู้ว่า ท่านมีปัญหา มีความต้องการอะไรบ้าง โดยท่านสามารถส่งข้อความผ่านทางแบบสอบถามและทางWebsiteของเขต ของ ผอ.สพท. ผมจะนำทุกปัญหาทุกความคิดเห็นมาศึกษา
10-11 พวกเราร่วมงานแข่งเรือของ จ.นครสวรรค์ 12-13 ผมจะออกไปพบและเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับวงการศึกษาของนครสวรรค์ เพื่อเชิญทุกท่านมาร่วมกำหนดทิศทางของการจัดการศึกษาของนครสวรรค์ร่วมกันใน วันที่ 14 ต.ค.52 เวลา 08.30–12.00 น. ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ 15-18 ต.ค. 52 จะนำคณะของคนทำแผนนำเอาทุกความคิดเห็นและความต้องการ ที่ได้จากแบบสอบถามและได้จาก 14 ต.ค.52 ไปจัดทำแผนปฏิบัติการ 2553 ของ สพท.นว.1 ที่จะเป็นแผนจากชาว นว.1 อย่างแท้จริง

การปฏิรูปการศึกษารอบ 2

ด้านคุณภาพ เน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ 5 – 10 % ทุกชั้นทุกวิชา ห้องเรียนคุณภาพทุกห้อง โรงเรียนผ่านมาตรฐานเพิ่มจากเดิมอีก 60 %
ด้านโอกาส เด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส เด็กเร่ร่อนทุกคนควรเข้าสู่ระบบด้วยวิธีการจัดการศึกษาทางเลือกที่เหมาะสม กับตัวเขาไม่ต้องยึดติดระบบโรงเรียน
ด้านการมีส่วนร่วม ต้องการให้กลุ่มเข้มแข็ง แยกกลุ่มมัธยมให้ศูนย์มัธยมดูแลเต็มรูปแบบ แต่ต้องรับประกันคุณภาพ
อยากรับฟัง เรื่องศูนย์ให้บริการครู ว่าควรมีหรือไม่อย่างไร เพื่อทำ One Stop service ในการบริการครูทุกอย่าง เช่น สวัสดิการต่าง ๆ บัตร หนังสือรับรอง ฯลฯ ที่เขตทำแน่นอน แต่ต้องการให้ทำเพิ่มที่ไหน ควรทำ Mapping กันนอกสถานที่ และรูปแบบขอให้ช่วยกันหลังจากทำแผนแล้ว ระหว่าง 20 – 31 ต.ค. คงเป็นช่วงออกไปพบ ประชุม ทำความเข้าใจกับครู จะพยายามไปให้ครบทุกอำเภอก่อน และทุกกลุ่มในโอกาสต่อไป
1 พ.ย. พวกเราต้องเริ่มเปิดเทอมใหม่ด้วยความมุ่งมั่นจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพท.นว. 1

ทุกกลุ่มมีอิสระ มีกรรมการบริหาร โดยมีกรรมการบริหารแบบมีส่วนร่วมทุกระดับ ผมร่าง
และวางแผนทุกอย่างไว้ แต่พร้อมรับฟังความคิดเห็นในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ถ้าทุกท่าต้องการ
ผมจะร่วมงานกับท่านประมาณ 2 ปี ในระยะแรก ถ้าดีก็ทำต่อไป ถ้าไม่ดีก็ควรไปตามวิถีทาง
แต่จะตั้งใจทำเต็มที่
ผมได้แนบใบสอบถามความคิดเห็นไว้ใน Website ของสพท.นว.1 และจะเปิด website ของ ผอ.สพท. เพื่อรับฟังและตอบรับปัญหาทุกท่านตลอด และ E-mail. somdet_see@hotmail.com

ยินดีรับและตอบทุกความคิดคำถาม

หวังในความร่วมมือและกำลังใจจากเพื่อนร่วมงานทุกท่าน

ด้วยความรักและปรารถนาดี

ดร.สมเดช สีแสง
ผอ. สพท.นว.1
8 ต.ต.52